Přehled činností

Vodní a ekologické stavby:vodni
 
 • výstavba vodních nádrží
 • úpravy vodních toků
 • protierozní a protipovodňové opatření
 • revitalizace rybníků a budování biocenter
 • rekultivace skládek
 • výstavba odpadových center

 

  
  
Pozemní stavitelství:pozemni
 
 • stavby RD
 • revitalizace budov
 • rekonstrukce sportovních areálů
 • revitalizace obcí

 

  
  
  
  
Inženýrské stavby:ingstavby02
 
 • výstavba vodovodních a kanalizačních řádů
 • výstavba ČOV
 • výstavba silnic, komunikací, parkovacích ploch
 • výstavba cyklostezek