Vybrané referenční stavby 2018

 Název                                                                                 Investor                                      Datum realizace 
 Obnova vodních a mokřadních ploch Libosváry  Obec Loukov   2017 2018
 Přístavba a modernizace šaten Pravčice  Obec Pravčice  2017 2018
 Rohle, optimalizace koryta (oprava + úprava)  Povodí Moravy s.p.  2018 2018
 PČS Povodská - výměna šnekových čerpadel  ZVP                 2018 2018
 OH Ronov nad Sázavou - rozšíření a rekultivace skládky  Město Přibyslav 2018 2018
 Oprava vodovodu Hulín - u. Kostelní  VAK Kroměříž 2018 2018
 Rozšíření vodovodu v ulici Okluková - Hluk  Město Hluk 2018 2018
 ČOV Holešov - III. etapa - oprava šnekové ČS  VAK Kroměříž 2018        2019
 Oprava kanalizace Chropyně, ul. K.H.Máchy, DN400  VAK Kroměříž 2018 2018
 Skládka odpadů Hradčany  SUEZ Využití zdrojů a.s.               2018 2018
 Desná, Loučná - oprava kamenných stupňů km 30,267  Povodí Moravy, s.p. 2018 2018
 Oprava sociálních zařízení v 1. NP a 2. NP, PN KM  PN v Kroměříži    2018 2018
 Rekultivace skládky "TKO" Kalovská - Předklášteří  Obec Předklášteří 2018 2019
 Regenerace panelového sídliště Družba, I. etapa  Město Hulín 2018 2018
 VT Olše, úprava mezihrází km 12,800-16,090  Povodí Odry, s.p. 2018 2019
 Víceúčelové hřiště Smetanovy sady Holešov  Město Holešov 2018 2018
 Oprava šnekového čerpadla  Severočeské vod. a kan. a.s. 07/2015 12/2015