Bezvýkopové opravy a rekonstrukce podzemních trubních vedení BERSTLINING

 

 100XT Rod Payout Side Front small
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Některé stávající sítě městské infrastruktury, které jsou po desítky let v provozu, je dnes nutné kvůli jejich poruchovému stavu vyměňovat či rekonstruovat. Původně vybudované potrubí vodovodní, plynové a kanalizační sítě v mnoha případech již nesplňují požadavky na bezporuchový spolehlivý provoz.
 
Použití bezvýkopových technologií při pokládce trubních systémů k různým účelům dnes v ČR není nic neobvyklého. Berstlining se používá při obnově potrubí v jeho původní trase. Existující staré potrubí se roztrhá pomocí trhací hlavice, vytlačí se do okolní zeminy a zatáhne se nové potrubí.
 
Výhodou tohoto systému je:
  • malý objem otevřených výkopů v silně frekventovaných ulicích a omezených prostorech
  • minimální narušení povrchů komunikací a pozemků
  • minimalizace správního řízení - práce probíhají v režimu oprav a údržby v původní trase
  • minimalizace vlivu stavby na obyvatele a životní prostředí
  • finanční úspory
  • rychlost realizace

 

Pokládka probíhá přes startovací jámu, kam se vkládá nové potrubí tažené na tažných tyčích stroje, umístěných uvnitř starého potrubí a koncové jámy, kde je umístěn tažný stroj. Délky úseků se pohybují od 50m do 200m. Nejprve dojde k protažení tažných tyčí stávajícím potrubím do startovací jámy, připojí se trhací hlavice s žebry, následně rozširovací hlavice, která vytváří potřebný prostor pro potrubí, které pak následuje za hlavicí. Po zatažení nového potrubí se provede propojení nového a starého potrubí. Naše firma používá stroj HAMMERHEAD HYDROBURST 100 XT, který nabízí až 100 tun tažné síly, což umožní výměnu potrubí DN 80 mm až DN 400 mm. Pilotním dílem zatahovací hlavy je stroj schopen rozrušit potrubí z litiny, azbestocementu PVC a PE, při použití řezací hlavy potrubí z kujné litiny, oceli a litiny s opravami. K zatahování se pro vodovodní, kanalizační a plynové sítě používá potrubí z PP, PE a zámkové tvárné litiny.

Pro více informací prosím kontaktujte pana Ing. Aleše Charváta na tel. 775 330 669, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.