Vybrané referenční stavby 2015

 Název                                                                                 Investor                                      Datum realizace 
 Rekultivace skládky na k. ú. Pravice  DSO skládky Pravice   06/2014 05/2015
 Rekultivace skládky Lutopecny  Město Kroměříž   08/2015
 Intenzifikace ČOV Omice  Obec Omice   11/2015
 Rekonstrukce ÚV Strání  Obec Strání                 09/2014 11/2015
 Rekultivace skládky TKO Fryšták - Žabárna  Město Fryšták 08/2014 11/2015
 Společná protipovodňová opatření - Morava  Povodí Moravy, s.p.Brno 08/2014 01/2015
 Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích  Město Hranice 08/2014 07/2015
 Protipovodňová opatření obce Slatina  Obec Slatina 10/2014 11/2015
 Kanalizace a ČOV Růžďka  Obec Růžďka 09/2014 11/2015
 Splašková kanalizace a ČOV v obci Křepice  Obec Křepice 09/2014 09/2015
 Regenerace náměstí Míru v Hulíně  Město Hulín 10/2014 05/2015
 Rekultivace skládky Javorovec  Obec Mistřice    2015 2015
 Překladiště odpadů  Mikroregion Holešovsko 09/2014 04/2015
 Zateplení ZŠ Kvasice a rekonstrukce kotelny  Obec Kvasice 04/2015 09/2015
 Rce pavilonu č.8 v PL Kroměříži  PL Kroměříž 05/2015 02/2016
 Suchá nádrž Lichnov III  Povodí Odry, s.p. 08/2015 04/2017
 Skládka Nětčice  DEPOZ, spol. s r.o. 07/2015 12/2015
 Rekultivace skládky Žeravice II - I. etapa  TS města Přerova, s.r.o.        09/2015 11/2015
 Obnova střešního pláště v areálu Trojského zámku   Galerie hl. města Prahy 2015  2015 
 Skládka odpadů Kuchyňky  DEPOZ, spol. s r.o. 2015  2015 
 Rekonstrukce mostků na LS Vsetín  Lesy ČR, s.p. 2015  2015 
Rekonstrukce tréninkové plochy  SFK ELKO Holešov 2015  2015