Vybrané referenční stavby 2017

 Název                                                                                 Investor                                      Datum realizace 
 Rekultivace skládky u lesa v k.ú. Měnín  Obec Měnín   2017 2017
 Rozšíření kontejnerového terminálu v Horní Moštěnici  CSKD s.r.o. 2017 2017
 Revitalizace údolní nivy Rostěnického potoka  Obec Kozlany 2017 2017
 Michalská č.p. 206 Olomouc - stavební úpravy  BPS - Prastav, s.r.o.                           2017        2018
 Šneková čerpadla  Vodárna Plzeň a.s. 2017 2017
 Přeložka vodovodu Vigantice - I. etapa  VAK Vsetín a.s. 2017 2017
 Oprava vodovodu Hulín - ul. Žižkova - I. etapa  VAK Kroměříž a.s. 2017 2017
 Oprava kanalizace Hulín - ul. Žižkova - I. etapa  VAK Kroměříž a.s. 2017 2017
 VN Bílovec - oprava hráze, stavba č. 3273  Povodí Odry, s.p.  2017 2017